Během projektu jsme realizovali osvětovou kampaň, která byla zaměřena na ekonomicky aktivní střední generaci a měla za cíl upozornit veřejnost na rizika spojená s cévní mozkovou příhodou, s úrazy hlavy a zvýšit povědomí o následcích poranění mozku a možnostech rehabilitace.

Kampaň se zaměřila zvlášť na prevenci vzniku cévní mozkové příhody, ale i dalších typů získaného poškození mozku. V kampani došlo i k propojení komunikace na bázi médií (televizní pořady, spoty, tištěné i online články, sociální sítě) včetně aktivní účasti na osvětových akcích v Praze a Středočeském kraji. Výsledkem kampaně byla mimo jiné i analýza průzkumu rizika mozkové mrtvice a prožívaná míra stresu u výše zmíněné skupiny obyvatel.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet:

  • Orientačně stanovit riziko cévní mozkové příhody, včetně měření tlaku
  • Udělat test jak jsou na tom se stresem
  • Vyzkoušet fyzická cvičení pomocí balančních podložek a therabandů
  • Prohlédnout si a vyzkoušet pomůcky pro handicapované formou interaktivního kvízu
  • Vyzkoušet první pomoc na resuscitační figuríně
  • Složit anatomický model mozku do správného tvaru