V rámci osvětové kampaně MP3 Mozek: prevence – pomoc – péče přinášíme informace k prevenci Cévní mozkové příhody (CMP) a úrazů hlavy.

Cévní mozková příhoda

může postihnout prakticky kohokoli bez ohledu na věk. CMP totiž není příznakem stáří, jak se mnozí lidé domnívají. Ačkoli riziko se s věkem zvyšuje, nízký věk ještě neznamená, že člověka nemůže CMP postihnout.

Mezi rizikové faktory, které je možné ovlivnit změnou životního stylu nebo léčbou, patří:
» vysoký krevní tlak
» vysoký cholesterol
» poruchy srdečního rytmu
» obezita
» cukrovka
» kouření
» nadměrná konzumace alkoholu
» nadměrný stres

Úrazy hlavy

Úrazy hlavy jsou v naprosté většině případů spojeny s rizikovým chováním nebo podceněním pravidel bezpečnosti při sportu, práci či v silničním provozu.

Základní prevence poranění mozku způsobených úrazy hlavy:
» Dodržovat pravidla silničního provozu (
platí nejen pro řidiče a cyklisty, ale i pro chodce a jezdce na koloběžkách nebo kolečkových bruslích)
» Dodržovat přiměřenou rychlost při jízdě a používat bezpečnostní pásy
» Věnovat se při jízdě i při chůzi plně silničnímu provozu
(netelefonovat, neposílat SMS, neposlouchat hlasitou hudbu ze sluchátek)
» Používat při sportu doporučené ochranné pomůcky,
především helmy správné velikosti, správného typu a správně nasazené
» Dodržovat při sportu bezpečnostní pravidla
(například neskákat po hlavě do vody, jejíž hloubku neznáme a nepřeceňovat své síly)
» Používat ochranné pomůcky při práci

Stáhnout PDF