V případě prodělání mozkové mrtvice je zásadní včasná pomoc. Pokud léčba mrtvice započne zhruba do hodiny, existuje až 70% šance, že se pacient zcela zotaví. Víte, jak se mozková mrtvice projevuje?

Základní příznaky mrtvice:

» viditelný pokles jednoho ústního koutku
» nepohyblivost poloviny obličeje
» ochrnutí končetiny/končetin na stejné straně těla
» porucha řeči

Pokud se objeví, byť jen jeden z těchto příznaků, nezdržujte se odvozem dotyčného do nemocnice, ale ihned volejte 155, tedy záchrannou službu!

To platí i v případě, že příznaky mozkové mrtvice odezní – do několika minut se totiž mohou vrátit a mohou být ještě silnější. Záchrannou službu volejte i tehdy, pokud se objeví i jiné, méně časté příznaky – například:

» náhlá porucha vědomí
» náhlá porucha citlivosti poloviny těla
» problémy se zrakem
» náhlá bolest hlavy
» ztuhlost šíje nebo závrať a zvracení (zejména neschopnost stát bez opory)

Léčba mrtvice musí být zahájena co nejdříve od vzniku příznaků – pokud je to zhruba do hodiny, existuje až 70% šance, že se pacient zcela zotaví.