Po získaném poškození mozku z jakékoliv příčiny není návrat do normálního života jednoduchý, ale je možný.

Důležitá je okamžitá a intenzivní rehabilitace – čím dříve bude zahájena, tím spíše se podaří zmírnit následky onemocnění. Na komplexní rehabilitaci se podílí tým odborníků různých profesí – nejčastěji rehabilitační lékař, neurolog, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped a klinický psycholog. Hlavním cílem rehabilitace je vrátit pacienta po poškození mozku do jeho původního prostředí – u člověka v produktivním věku je úkolem číslo jedna zapojit ho i do pracovního procesu, u člověka v důchodovém věku je to návrat domů. Zotavení z poškození mozku může nastat během několika týdnů,
častěji je ale nutné dlouhodobé rehabilitační úsilí, které může trvat několik měsíců nebo dokonce celý život.

Naučit se s následky žít.

Nejen člověk, který prodělal mozkovou mrtvici nebo těžký úraz mozku, ale i jeho rodina a nejbližší okolí se musí naučit s následky žít. Na intenzivní rehabilitaci by měla navazovat dostupnost sociálních služeb včetně finančního poradenství. Člověk v produktivním věku by měl na doporučení Úřadu práce absolvovat tzv. ergodiagnostiku, která pomůže určit, zda se může vrátit do zaměstnání, případně se rekvalifikovat – ideální je návrat k původnímu zaměstnavateli, byť na jinou pracovní pozici.