O PROJEKTU

Název projektu: Profesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a ke zvýšení úrovně péče o osoby po získaném poškození mozku. Projekt ZD-MGS3-005. Doba realizace projektu: 03/2022–04/2024.

Fondy EHP 2014-2021 Program Zdraví

Projektem CEREBRUM naplňuje své dlouhodobé cíle: profesionalizací dlouhodobě stabilizovat rozsah a kvalitu péče, pomoci a služeb poskytovaných cílovým skupinám. Spolu s profesionalizací projektového řízení a fundraisingu rovněž realizovat osvětovou kampaň, zaměřenou na prevenci poškození mozku.

Nové pracovní pozice a stabilizace organizace

První klíčovou aktivitou je vytvoření tří nových pracovních pozic v rámci CEREBRA, jež zajistí vyšší míru personální, organizační a finanční stability jako podmínky pro udržitelnost organizace, její systematický rozvoj, rozšiřování i zkvalitňování poskytovaných služeb, a specificky pro realizaci osvětové kampaně.

Osvětová kampaň MP3 Mozek: prevence – pomoc – péče)

Druhou aktivitou je osvětová kampaň MP3 Mozek: prevence – pomoc – péče, která zasáhne dosud neoslovenou cílovou skupinu: ekonomicky aktivní střední generaci, blížící se rizikovému věku. Propojí se komunikace na bázi médií (televizní pořady, spoty, tištěná i online periodika, sociální sítě) a aktivní účast na významných osvětových akcích.

Výsledkem projektu bude dokončení profesionalizace CEREBRA jako významné pacientské organizace, jejíž pomoc osobám po poškození mozku je v ČR nezastupitelná. Dojde k zvýšení povědomí vybraných cílových skupin o možnostech a důležitosti prevence CMP, ale i o možnostech řešení jejich následků na úrovni jednotlivců, rodin i celé společnosti.

Výstupy projektu

Tisková konference a zpráva k zahájení projektu

V Praze dne:
Stáhnout PDF Sdělení pro média V pondělí 2. května 2022 od 11:00 hodin proběhne tisková konference k zahájení projektu „Profesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a…

Tisková zpráva ze závěrečné konference

V Praze dne:
Stáhnout PDF Starejme se o náš mozek Konference „Starejme se o náš mozek“ měla za cíl představit výsledky dvouletého projektu EHP Norské fondy spolu s novinkami z oblasti zajišťující komplexní odbornou péči…

PODCAST: Starejme se o náš mozek aneb Jak pohyb a zdravý životní styl prospívá mozku, 15.4.2024

Příběhy po poranění mozku