Tisková konference a zpráva k zahájení projektu

Stáhnout PDF

Sdělení pro média

V pondělí 2. května 2022 od 11:00 hodin proběhne tisková konference k zahájení projektu „Profesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a ke zvýšení úrovně péče o osoby po získaném poškození mozku“, který je realizován s podporou Norských fondů.

Asociace CEREBRUM je unikátní poskytovatel služeb a pomoci osobám po získaném poškození mozku a jejich rodinám. Uvedeným projektem chce primárně podpořit zkvalitnění rozsahu a kvality péče o ně a zároveň realizovat osvětovou kampaň zaměřenou na prevenci, pomoc a péči při poškození mozku.

Na tiskové konferenci budou novináři seznámeni s hlavními cíli projektu prostřednictvím vystoupení přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Yvony Angerové a projektového manažera asociace Ing. Viktora Hájka. O zdravotních a sociálních potřebách lidí po získaném poškození mozku a o jejich trnité cestě zpátky do života budou moci novináři hovořit s pacientkou Ing. Zuzanou Urbánkovou.

Tisková konference se koná v Truhlárně – event room, Šaldova 5, Praha 8 – Karlín

Bližší informace poskytne Ing. Mirka Kortusová, předsedkyně správní rady CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s. (tel. 603 785 648).

CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.

Podobné příspěvky