Pozvánka na závěrečnou konferenci

Starejme se o náš mozek – pozvánka

Konference se koná v úterý 26.3.2024 od 13:00 do 16:00 hodin v budově Tetris Office na adrese Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4. Je možnost i online připojení prostřednictvím Webex.

Registrace do 19.3.2024 na emailové adrese barbora.vesela@cerebrum2007.cz s uvedením, zda prezenčně či online.

Program konference “STAREJME SE O NÁŠ MOZEK”

  • 13.00-13.30 / lehký oběd
  • 13.30-15.30 / přednášky
  1. Pohybem pro zdraví mozku – doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, přednostka, Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN.
  2. Zapomenutý orgán? – doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D. Přednosta kliniky popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK.
  3. Mrtvice: Jak rozpoznat příznaky a umět pomoci – MUDr. Dagmar Součková, neurolog, Nemocnice Na Homolce, Sonolab.
  4. Výsledky projektu EHP fondů „Profesionalizace Cerebrum” a dotazníkového šetření týkajícího se rizik mrtvice a úrovně stresu – JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., předsedkyně správní rady pacientské organizace Cerebrum.
  • 15.30-16.00/kávové zakončení se sladkou tečkou, diskuse

Podobné příspěvky